MyCityWoW
พื้นที่:
กิจกรรม:
วันที่:
เริ่มเวลา:
ใช้เวลา:
ราคาขั้นต่ำ: ฿
ราคาไม่เกิน: ฿
เรียง:
  CBI-39-61 2500 ฿
Voucher Package ปั่นจักรยาน เที่ยวสวนมะพร้าว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ราคา 2,500 บาท / 5 คน
features: ขี่จักรยานเที่ยว ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่หากเป็นการขี่จักรยาน เพื่อซึมซับเรื่องราวของชุมชนแห่งหนึ่ง และแห่งนั้น คือ ชุมชนตะเคียนเตี้ย วิถีของชาวสวนมะพร้าว ซึ่งมีอายุยาวนานนับชั่วอายุคน อยากจะให้มาปั่นกับเรา ไม่เพียงแต่เรามีจักรยานเตรียมไว้ให้ หากเรายังมีเรื่องราวของชีวิตบอกกล่าว เล่าให้ฟังอีกด้วย .. สอบถามเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 081 801 5314 คุณสาโรช
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง: จักรยาน

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้จัดทริป: สาโรช โรจน์สกุลพานิช

2500 ฿ ต่อคน

  CBI-38-60 8600 ฿
Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ช่วงอายุ 6 - 12 ปี ราคา 8,600 บาท / 20 คน
features: Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย นี้ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ช่วงวัย 6 - 12 ปี ในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อาทิ การแสดงศิลปะพื้นถิ่น การตัดกระดาษเป็นลวดลายสวยงาม (พวงมโหตร) การประกอบอาหารทั้งคาว หวาน เช่น ตำน้ำพริก ขนมบัวลอย และประดิษฐ์การเป๋าให้งดงาม จากพืชพรรณรอบ ๆ ตัว
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง:

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้จัดทริป: ป้าวันดี

8600 ฿ ต่อคน

  CBI-42-61 9000 ฿
Voucher Package ปั่นจักรยาน เที่ยวสวนมะพร้าว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ราคา 9,000 บาท / 20 คน
features: ขี่จักรยานเที่ยว ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่หากเป็นการขี่จักรยาน เพื่อซึมซับเรื่องราวของชุมชนแห่งหนึ่ง และแห่งนั้น คือ ชุมชนตะเคียนเตี้ย วิถีของชาวสวนมะพร้าว ซึ่งมีอายุยาวนานนับชั่วอายุคน อยากจะให้มาปั่นกับเรา ไม่เพียงแต่เรามีจักรยานเตรียมไว้ให้ หากเรายังมีเรื่องราวของชีวิตบอกกล่าว เล่าให้ฟังอีกด้วย .. สอบถามเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 081 801 5314 คุณสาโรช
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง: จักรยาน

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้จัดทริป: สาโรช โรจน์สกุลพานิช

9000 ฿ ต่อคน

  CBI-40-60 10600 ฿
Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ช่วงอายุ 13 - 21 ปี ราคา 10,600 บาท / 20 คน
features: Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย นี้ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ช่วงวัย 13 - 21 ปี ในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อาทิ การแสดงศิลปะพื้นถิ่น การพับกุหลายใบเตย การประกอบอาหารทั้งคาว หวาน และประดิษฐ์การเป๋าให้งดงาม จากพืชพรรณรอบ ๆ ตัว
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง:

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท อาหาร เข้าครัว

ผู้จัดทริป: ป้าวันดี

10600 ฿ ต่อคน

  CBI-45-60 10600 ฿
Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 10,600 บาท / 20 คน
features: Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย นี้ เหมาะสำหรับช่วงวัย 60 ปี ขึ้นไป ในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อาทิ การแสดงศิลปะพื้นถิ่น การพับกุหลาบใบเตย การประกอบอาหารทั้งคาว หวาน และประดิษฐ์การเป๋าให้งดงาม จากพืชพรรณรอบ ๆ ตัว รวมทั้งภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านในการรักษาสุขภาพอีกด้วย .. สอบถามเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 098 412 1712 คุณวันดี
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง:

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร เข้าครัว

ผู้จัดทริป: ป้าวันดี

10600 ฿ ต่อคน

  CBI-41-60 11600 ฿
Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ช่วงอายุ 22 - 40 ปี ราคา 11,600 บาท / 20 คน
features: Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย นี้ เหมาะสำหรับช่วงวัย 22 - 40 ปี ในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อาทิ การแสดงศิลปะพื้นถิ่น การพับกุหลายใบเตย การประกอบอาหารทั้งคาว หวาน และประดิษฐ์การเป๋าให้งดงาม จากพืชพรรณรอบ ๆ ตัว รวมทั้งภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านในการรักษาสุขภาพอีกด้วย
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง:

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร เข้าครัว

ผู้จัดทริป: ป้าวันดี

11600 ฿ ต่อคน

  CBI-44-60 11600 ฿
Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ช่วงอายุ 41 - 60 ปี ราคา 11,600 บาท / 20 คน
features: Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย นี้ เหมาะสำหรับช่วงวัย 22 - 40 ปี ในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อาทิ การแสดงศิลปะพื้นถิ่น การพับกุหลายใบเตย การประกอบอาหารทั้งคาว หวาน และประดิษฐ์การเป๋าให้งดงาม จากพืชพรรณรอบ ๆ ตัว รวมทั้งภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านในการรักษาสุขภาพอีกด้วย .. สอบถามเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 098 412 1712 คุณวันดี
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง:

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร เข้าครัว

ผู้จัดทริป: ป้าวันดี

11600 ฿ ต่อคน

  CBI-43-61 12000 ฿
Voucher Package ปั่นจักรยาน เที่ยวสวนมะพร้าว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ราคา 12,000 บาท / 30 คน
features: ขี่จักรยานเที่ยว ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่หากเป็นการขี่จักรยาน เพื่อซึมซับเรื่องราวของชุมชนแห่งหนึ่ง และแห่งนั้น คือ ชุมชนตะเคียนเตี้ย วิถีของชาวสวนมะพร้าว ซึ่งมีอายุยาวนานนับชั่วอายุคน อยากจะให้มาปั่นกับเรา ไม่เพียงแต่เรามีจักรยานเตรียมไว้ให้ หากเรายังมีเรื่องราวของชีวิตบอกกล่าว เล่าให้ฟังอีกด้วย .. สอบถามเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 081 801 5314 คุณสาโรช
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง: จักรยาน

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้จัดทริป: สาโรช โรจน์สกุลพานิช

12000 ฿ ต่อคน

«prev หน้า 1 next»
เก็บฝ้าย ย้อมคราม พักหัวใจ ไว้ที่แพร่ นั่งรถไฟไปดูฝนดาวตกคนคู่ Sweet7DaysFarm เก็บฝ้าย ย้อมคราม Sweet7DaysFarm Sweet7DaysFarm นั่งรถไฟไปดูฝนดาวตกคนคู่ Forest in The Rain Shadow เก็บฝ้าย ย้อมคราม Forest in The Rain Shadow

ติดตามเราได้ที่
     
MyCityWoW เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งในเครือ tataya.com
มาร่วมเป็นคนจัดทริปชุมชนกัน
About Us
Hotline: 081-430-1170
LINE ID: tataya.com