MyCityWoW
Hires
 วิถีชุมชน คนภูพาน
 [SNK-02-1]
 สกลนคร
Event Summary

เป็นทริปท่องเที่ยววิถีชุมชนบนเทือกเขาภูพาน ซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์แห่งป่าเขา ท่านจะได้ร่วมกิจกรรมในการทำนาแปลงเล็ก ๆ ที่แทรกตัวอยู่ระหว่างละเมาะป่า นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมลงมือทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากปุยฝ้าย จนกระทั่งถึงย้อมคราม ซึ่งเป็นวิถีที่มีอยู่เนิ่นนาน จากอดีตถึงปัจจุบัน

     ทริปนี้ เราจะพักกันที่โฮมสเตย์ ในหมู่บ้าน รับประทานอาหารพื้นถิ่นแบบเรียบง่าย เล่นน้ำตกเล็ก ๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน และแวะเที่ยวเขื่อนน้ำพุง เขื่อนขนาดกลางใจกลางเทือกเขาภูพาน

Site Overview

หมู่บ้านหนองส่าน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในเทือกเขาภูพาน ซึ่งครั้งหนึ่ง คือ สมรภูมิแห่งความขัดแย้งทางความคิดของคนไทย รอบ ๆ หมู่บ้าน ยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไว้ได้ ด้วยกฎของหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ชุมชนยังคงรักษาวิถีชีวิตได้เป็นอย่างดี อาทิ การทำนา ปลูกฝ้าย ทอผ้า ย้อมคราม เป็นต้น

Features

ทริปสั้น ๆ ที่ได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น ทำนา หาของป่า ปั่นฝ้าย ย้อมคราม เล่นน้ำตก ได้พักโฮมสเตย์แบบบ้าน ๆ บนภูพาน และรับประทานอาหารถิ่นอีสานในบรรยากาศที่เถียงนาน้อย

Activities

ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น โฮมสเตย์ เชิงนิเวศน์

Hires
เพื่อนร่วมทริป ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว หน้าโฮมสเตย์
กิจกรรม / แผนการเดินทางท่องเที่ยว
วันที่ 1
06:00 จุดนัดพบ จุดหยุดรถนครชัยแอร์ หน้าตลาดสด อำเภอภูพาน จ.สกลนคร
06:30 เข้าที่พัก โฮมสเตย์ในบ้านหนองส่าน เก็บสัมภาระ
07:00 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบเรียบง่าย ที่โฮมสเตย์
08:00 เดินทางไปนา เพื่อทำกิจกรรม ดำนา ศาสตร์โบราณที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย โดยพาหนะ คือ รถไถนา หรือ รถอีแต๋น (กิจกรรมนี้ใส่ชุมพร้อมเละ และชุดเปลี่ยนเล่นน้ำตก หรือจะเป็นชุดเดียวกันก็ได้)
12:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ที่เถียงนา ชิค ๆ
13:00 เดินป่า ขึ้นโคก เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของป่าบนเทือกเขาภูพาน และ พืชพรรณที่ชาวบ้านใช้ดำรงชีวิต ชีวิตที่อยู่คู่กับป่า
15:00 ออกเดินทางจากนา และเตรียมตัวไปเล่นน้ำตก
16:00 เล่นน้ำตก
17:30 กลับที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว
18:30 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) เรียบง่ายบ้าน ๆ (นำของป่าที่เก็บมา ทำอาหารเย็นด้วย)
20:00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
06:00 ตักบาตรข้าวเหนียว
06:30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
07:00 เดินเที่ยวชมรอบ ๆ หมู่บ้าน และ แนะนำหมู่บ้าน
09:00 ทำกิจกรรม ปั่นฝ้ายแบบชาวอีสาน ผู้ร่วมทริปจะได้ลงมือทำกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง
12:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5)
13:00 ทำกิจกรรม workshop ย้อมผ้าคราม
16:00 เที่ยวเขื่อนน้ำพุง และเล่นน้ำในเขื่อน
17:00 กลับถึงที่พัก รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
18:30 สิ้นสุดทริป ที่ สถานีขนส่งอำเภอภูพาน จ.สกลนคร
Trip condition
    เดินทางโดย: รถกระบะ รถอีแต๋น
    ระยะเวลา: 2 วัน
    เวลาเริ่ม: ตอนเช้า
    นักท่องเที่ยว: 4-12 คน
    ผู้ดูแลทริป: เป้ใบ รองเท้าคู่
    ราคาต่อคน: 2800 ฿
    ภาษา: ไทย
Price condition
    ราคารวมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
    1. ค่าเดินทางในพื้นที่
    2. ค่าที่พัก
    3. ค่าอาหาร
    4. ค่าเข้าชมสถานที่
    5. ค่ากิจกรรม
    6. ค่าเดินทางนอกพื้นที่
Make-Ready

การเดินทางจากกรุงเทพ มายังอำเภอภูพาน สามารถใช้บริการรถทัวร์ นครชัยแอร์ ได้สะดวก ค่ารถ Glod Class (VIP) 32 ที่นั่ง ราคาประมาณ 500 บาท

Meeting point
# จุดจอดรถนครชัยแอร์ หน้าตลาดสดอำเภอภูพาน สกลนคร
Review
นั่งรถไฟไปดูฝนดาวตกคนคู่ นั่งรถไฟ ไปอยุธยา Forest in The Rain Shadow นั่งรถไฟ ไปอยุธยา เก็บฝ้าย ย้อมคราม ชุมชนตะเคียนเตี้ย นั่งรถไฟ ไปทำฟาร์มวันหยุด Forest in The Rain Shadow เกี่ยวข้าวหอมมะลิ นั่งรถไฟ ไปทำฟาร์มวันธรรมดา เที่ยวเชียงใหม่
ติดตามเราได้ที่
     
MyCityWoW เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งในเครือ tataya.com
มาร่วมเป็นคนจัดทริปชุมชนกัน
About Us
Hotline : 081-430-1170
LINE ID : 0814301170