MyCityWoW
พื้นที่:
กิจกรรม:
วันที่:
เริ่มเวลา:
ใช้เวลา:
ราคาขั้นต่ำ: ฿
ราคาไม่เกิน: ฿
เรียง:
  CBI-39-61 2500 ฿
Voucher Package ปั่นจักรยาน เที่ยวสวนมะพร้าว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ราคา 2,500 บาท / 5 คน
features: ขี่จักรยานเที่ยว ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่หากเป็นการขี่จักรยาน เพื่อซึมซับเรื่องราวของชุมชนแห่งหนึ่ง และแห่งนั้น คือ ชุมชนตะเคียนเตี้ย วิถีของชาวสวนมะพร้าว ซึ่งมีอายุยาวนานนับชั่วอายุคน อยากจะให้มาปั่นกับเรา ไม่เพียงแต่เรามีจักรยานเตรียมไว้ให้ หากเรายังมีเรื่องราวของชีวิตบอกกล่าว เล่าให้ฟังอีกด้วย .. สอบถามเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 081 801 5314 คุณสาโรช
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง: จักรยาน

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้จัดทริป: สาโรช โรจน์สกุลพานิช

2500 ฿ ต่อคน

  CBI-38-60 8600 ฿
Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ช่วงอายุ 6 - 12 ปี ราคา 8,600 บาท / 20 คน
features: Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย นี้ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ช่วงวัย 6 - 12 ปี ในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อาทิ การแสดงศิลปะพื้นถิ่น การตัดกระดาษเป็นลวดลายสวยงาม (พวงมโหตร) การประกอบอาหารทั้งคาว หวาน เช่น ตำน้ำพริก ขนมบัวลอย และประดิษฐ์การเป๋าให้งดงาม จากพืชพรรณรอบ ๆ ตัว
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง:

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้จัดทริป: ป้าวันดี

8600 ฿ ต่อคน

  CBI-42-61 9000 ฿
Voucher Package ปั่นจักรยาน เที่ยวสวนมะพร้าว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ราคา 9,000 บาท / 20 คน
features: ขี่จักรยานเที่ยว ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่หากเป็นการขี่จักรยาน เพื่อซึมซับเรื่องราวของชุมชนแห่งหนึ่ง และแห่งนั้น คือ ชุมชนตะเคียนเตี้ย วิถีของชาวสวนมะพร้าว ซึ่งมีอายุยาวนานนับชั่วอายุคน อยากจะให้มาปั่นกับเรา ไม่เพียงแต่เรามีจักรยานเตรียมไว้ให้ หากเรายังมีเรื่องราวของชีวิตบอกกล่าว เล่าให้ฟังอีกด้วย .. สอบถามเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 081 801 5314 คุณสาโรช
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง: จักรยาน

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้จัดทริป: สาโรช โรจน์สกุลพานิช

9000 ฿ ต่อคน

  CBI-40-60 10600 ฿
Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ช่วงอายุ 13 - 21 ปี ราคา 10,600 บาท / 20 คน
features: Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย นี้ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ช่วงวัย 13 - 21 ปี ในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อาทิ การแสดงศิลปะพื้นถิ่น การพับกุหลายใบเตย การประกอบอาหารทั้งคาว หวาน และประดิษฐ์การเป๋าให้งดงาม จากพืชพรรณรอบ ๆ ตัว
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง:

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท อาหาร เข้าครัว

ผู้จัดทริป: ป้าวันดี

10600 ฿ ต่อคน

  CBI-45-60 10600 ฿
Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 10,600 บาท / 20 คน
features: Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย นี้ เหมาะสำหรับช่วงวัย 60 ปี ขึ้นไป ในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อาทิ การแสดงศิลปะพื้นถิ่น การพับกุหลาบใบเตย การประกอบอาหารทั้งคาว หวาน และประดิษฐ์การเป๋าให้งดงาม จากพืชพรรณรอบ ๆ ตัว รวมทั้งภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านในการรักษาสุขภาพอีกด้วย .. สอบถามเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 098 412 1712 คุณวันดี
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง:

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร เข้าครัว

ผู้จัดทริป: ป้าวันดี

10600 ฿ ต่อคน

  CBI-41-60 11600 ฿
Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ช่วงอายุ 22 - 40 ปี ราคา 11,600 บาท / 20 คน
features: Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย นี้ เหมาะสำหรับช่วงวัย 22 - 40 ปี ในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อาทิ การแสดงศิลปะพื้นถิ่น การพับกุหลายใบเตย การประกอบอาหารทั้งคาว หวาน และประดิษฐ์การเป๋าให้งดงาม จากพืชพรรณรอบ ๆ ตัว รวมทั้งภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านในการรักษาสุขภาพอีกด้วย
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง:

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร เข้าครัว

ผู้จัดทริป: ป้าวันดี

11600 ฿ ต่อคน

  CBI-44-60 11600 ฿
Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ช่วงอายุ 41 - 60 ปี ราคา 11,600 บาท / 20 คน
features: Voucher Package กิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย นี้ เหมาะสำหรับช่วงวัย 22 - 40 ปี ในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อาทิ การแสดงศิลปะพื้นถิ่น การพับกุหลายใบเตย การประกอบอาหารทั้งคาว หวาน และประดิษฐ์การเป๋าให้งดงาม จากพืชพรรณรอบ ๆ ตัว รวมทั้งภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านในการรักษาสุขภาพอีกด้วย .. สอบถามเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 098 412 1712 คุณวันดี
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง:

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร เข้าครัว

ผู้จัดทริป: ป้าวันดี

11600 ฿ ต่อคน

  CBI-43-61 12000 ฿
Voucher Package ปั่นจักรยาน เที่ยวสวนมะพร้าว ชุมชนตะเคียนเตี้ย ราคา 12,000 บาท / 30 คน
features: ขี่จักรยานเที่ยว ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่หากเป็นการขี่จักรยาน เพื่อซึมซับเรื่องราวของชุมชนแห่งหนึ่ง และแห่งนั้น คือ ชุมชนตะเคียนเตี้ย วิถีของชาวสวนมะพร้าว ซึ่งมีอายุยาวนานนับชั่วอายุคน อยากจะให้มาปั่นกับเรา ไม่เพียงแต่เรามีจักรยานเตรียมไว้ให้ หากเรายังมีเรื่องราวของชีวิตบอกกล่าว เล่าให้ฟังอีกด้วย .. สอบถามเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 081 801 5314 คุณสาโรช
ระยะเวลา: 1 วัน

การเดินทาง: จักรยาน

กิจกรรม: ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้จัดทริป: สาโรช โรจน์สกุลพานิช

12000 ฿ ต่อคน

«prev หน้า 1 next»
Sweet7DaysFarm เข้าครัวทำอาหารพื้นบ้าน + enjoy กับวิถีสุโขทัย นั่งรถไฟ ไปอยุธยา นั่งรถไฟไปดูฝนดาวตกคนคู่ เก็บฝ้าย ย้อมคราม นั่งรถไฟไปดูฝนดาวตกคนคู่ ทุ่งเสลี่ยม ประตูสู่ล้านนา ชุมชนตะเคียนเตี้ย Forest in The Rain Shadow Forest in The Rain Shadow เกี่ยวข้าวหอมมะลิ

ติดตามเราได้ที่
     
MyCityWoW เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งในเครือ tataya.com
มาร่วมเป็นคนจัดทริปชุมชนกัน
About Us
Hotline : 081-430-1170
LINE ID : 0814301170